Zasady stosowania art. 108 dotyczącego pustych faktur – VAT

W dniu 23 sierpnia 2012 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok w sprawie stosowania art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku błędnego sposobu fakturowania. Sprawa dotyczyła podatnika, który w momencie otrzymania zaliczki na poczet przyszłej…

3. Zasady stosowania art. 108 dotyczącego pustych faktur

Kategorie: VAT.