Zasady rozliczania różnic kursowych – CIT

Zgodnie z art. 15a ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – przy obliczaniu różnic kursowych uwzględnia się kursy faktycznie zastosowane w przypadku sprzedaży lub kupna walut obcych oraz otrzymania należności lub zapłaty zobowiązań. W pozostałych przypadkach, a także gdy…

12. Zasady rozliczania różnic kursowych

Kategorie: CIT.