Zasady opodatkowania usług obsługi zawartych umów ubezpieczenia – VAT

Usługi polegające na obsłudze umów ubezpieczenia, w trakcie ich trwania świadczone przez podmiot trzeci, posiadający status agenta ubezpieczeniowego, w szczególności polegające na obsłudze infolinii dla ubezpieczonych udzielającej informacji na temat zasad funkcjonowania umowy…

3. Zasady opodatkowania usług obsługi zawartych umów ubezpieczenia

Kategorie: VAT.