Zasady ewidencjonowania należnej prowizji w kasie rejestrującej – VAT

Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy o podatku od towarów i usług (podstawę opodatkowania czynności maklerskich, czynności wynikających z zarządzenia funduszami powierniczymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych…

2. Zasady ewidencjonowania należnej prowizji w kasie rejestrującej

Kategorie: VAT.