Zasady amortyzacji środków trwałych wniesionych w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa do spółki komandytowo-akcyjnej – CIT

Zgodnie z art. 16g. 1 pkt 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za wartość początkową środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z uwzględnieniem ust. 2-14, uważa się w razie nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną:…

19. Zasady amortyzacji środków trwałych wniesionych w formie zorganizowanej

Kategorie: CIT.