Zasada uwzględniania różnic kursowych w koszcie wytworzenia środków trwałych – CIT

Wątpliwości prawne, w szczególności w przypadku stosowania przez podatnika tzw. podatkowej metody rozliczania różnic kursowych, związane są z możliwością uwzględnienia w koszcie wytworzenia środka trwałego naliczonych, a jeszcze niezrealizowanych różnic kursowych…

18. Zasada uwzględniania różnic kursowych w koszcie wytworzenia

Kategorie: CIT.