Zarządzanie płynnością finansową kilku podmiotów – PCC

Powiązane podmioty gospodarcze często decydują się na zawarcie umowy dotyczącej wspólnego zarządzania wolnymi środkami finansowymi. Wątpliwość w tym zakresie dotyczy odpowiedzi na pytanie czy tego typu czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych…

32. Zarządzanie płynnością finansową kilku podmiotów