Zarządca podatnikiem podatku od nieruchomości – Podatek od nieruchomości

Podatnikami podatku od nieruchomości – zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej…

36_Zarządca podatnikiem podatku od nieruchomości