Zapłata ceny może być warunkiem zawieszającym – PCC

Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych podlega zwrotowi, jeżeli nie spełnił się warunek zawieszający, od którego uzależniono wykonanie czynności cywilnoprawnej…

44. Zapłata ceny może być warunkiem zawieszającym