Zapłacona przez spółkę składka OC stanowi przychód członka zarządu – PIT

Zapłacona przez spółkę składka OC stanowi opodatkowany przychód członka zarządu (Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ). Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w interpretacji z dnia 23 sierpnia 2012 r. nr IPTPB1/415-304/12-5/ASZ stwierdził, że członkowie zarządu i rady nadzorczej, których…

24. Zapłacona przez spółkę składka OC stanowi przychód członka zarządu

Kategorie: PIT.