Zaliczka w umowie barterowej – czy podlega opodatkowaniu? – dotyczy VAT

Umowa barterowa to umowa zamiany uregulowana w Kodeksie Cywilnym. Zgodnie z art. 603 tej ustawy, każda ze stron umowy zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Zatem w przypadku…

Zaliczka w umowie barterowej czy podlega opodatkowaniu