Zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia a moment powstania obowiązku podatkowego – VAT

Zgodnie z art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. Przy powyższe wyliczenie ma charakter przykładowy. Zatem wadium zaliczone na poczet ceny nabycia stanowi część należności i – w myśl powołanego przepisu – decyduje o momencie powstania obowiązku podatkowego. Podobny pogląd został wyrażony przez NSA w wyroku z dnia 20 marca 2012 r. (I FSK 834/11), w którym stwierdzono, że wybór w przetargu oferenta stanowi jednoznaczne określenie dostawy towaru pod względem podmiotowo-przedmiotowym, a gdy towarzyszy mu zaliczenie wadium na poczet ceny nabycia, oznacza uiszczenie części ceny przed wykonaniem dostawy towaru, co – stosownie do art. 19 ust. 11 ustawy o podatku od towarów i usług powoduje w podatku od towarów i usług powstanie obowiązku podatkowego z tego tytułu.

Kategorie: VAT.