Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z organizowaniem szkoleń dla kontrahentów – CIT

Wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania swojego pozytywnego wizerunku, uwypuklenia swojej zasobności, profesjonalizmu. Wydatki te jednocześnie w sposób pośredni promują firmę. Pojęcie reprezentacji dotyczy kontaktów podatnika w stosunkach z innymi…

26_Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych

Kategorie: CIT.