Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz remontowy w spółdzielniach mieszkaniowych od lokali użytkowych – CIT

Kosztem uzyskania przychodu mogą być jedynie takie odpisy (podstawowe) i wpłaty na fundusze tworzone przez podatnika, których obowiązek (możliwość) tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy. Zatem ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie wylicza, na jakie konkretnie…

19. Zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów odpisu na fundusz

Kategorie: CIT.