Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, wydatków ponoszonych przez Spółkę na organizację spotkań o charakterze szkoleniowo-integracyjnym – CIT

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego z dnia 3 września 2012 r. nr IPPB5/423-495/12-4/JC rozstrzygnął kwestię dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów…

27. Zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów

Kategorie: CIT.