Zaległość w podatkach w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym – VAT

Pojęcie „zaległość w podatkach”, jakim posługuje się art. 127 ust. 8 pkt ustawy o podatku od towarów i usług, mimo że różni się pod względem nazwy od użytego w przepis art. 51 Ordynacji Podatkowej pojęcia „zaległość podatkowa”, pojęcie te uznać trzeba za tożsame ze wszelkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Brak jest bowiem…

6. Zaległość w podatkach w systemie zwrotu podatku VAT podróżnym

Kategorie: VAT.