Zakwaterowanie podczas oddelegowania a przychód pracownika – PIT

Wyrokiem z dnia 23 maja 2012 r., sygn. akt I SA/Gl 250/12, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach uznał, iż przychodem poszczególnych pracowników spółki, realizujących projekty w ramach czasowej zmiany miejsca świadczenia pracy, jest przypadająca na każdego z nich…

26. Zakwaterowanie podczas oddelegowania a przychód pracownika

Kategorie: PIT.