Zakup towaru lub usługi od podatnika stosującego metodę kasową w kontekście prawa do odliczenia podatku naliczonego – VAT

W poprzednim stanie prawnym (do końca 2012 r.) dokonując zakupu od „małego podatnika” rozliczającego się  na zasadzie metody kasowej nabywca towarów i usług mógł odliczyć podatek naliczony w momencie dokonania zapłaty (odroczone prawo do odliczenia podatku naliczonego), ale jeżeli…

5. Zakup towaru lub usługi od podatnika stosującego metodę kasową

Kategorie: VAT.