Zakres ustalenia dochodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych jednej lub więcej serii tego samego funduszu – PIT

Zgodnie z interpretacją indywidualną z dnia 26 listopada 2012 roku Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (sygn. IPPB2/415-847/12-2/MG), określił zakres ustalenia dochodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych jednej lub więcej serii tego samego funduszu, dokonanego w tym samym dniu wyceny…

25. Zakres ustalenia dochodu z tytułu umorzenia certyfikatów inwestycyjnych

Kategorie: PIT.