Zakres stosowania art. 43 ust. 13 podatku od towarów i usług w zakresie usług ubezpieczeniowych – VAT

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku od towarów i usług zwolnione z opodatkowania są usługi ubezpieczeniowe, usługi reasekuracyjne i usługi pośrednictwa w świadczeniu usług ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych, a także usługi świadczone przez…

3. Zakres stosowania art. 43 ust. 13 podatku od towarów i usług

Kategorie: VAT.