Zakres opodatkowania świadczeń wypłacanych z ZFŚS na rzecz członków rodzin emerytów i rencistów – byłych pracowników – PIT

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano…

28. Zakres opodatkowania świadczeń wypłacanych z ZFŚS

Kategorie: PIT.