Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – KKS

Zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej oraz pozbawienie praw publicznych, jako środki karne określone w Kodeksie karnym skarbowym, można orzec tylko wtedy, gdy kodeks tak stanowi. Sąd może orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności gospodarczej…

44. Zakaz prowadzenia działalności gospodarczej