Zajęcia antystresowe nie stanowią przychodu pracownika

Pracownik nie osiągnie przychodu do opodatkowania, jeżeli pracodawca sfinansuje mu zajęcia antystresowe. Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 grudnia 2015 r. (sygn. IPPB4/4511-1265/15-3/JK).

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się firma, która zarządza środkami finansowymi inwestorów. Pracownicy firmy są narażeni na silny stres ze względu na presję ze stron uczestników oraz rynku, jak też silne otoczenie regulacyjne i częste kontrole. Na wszystkich stanowiskach w mniejszym lub większym stopniu dochodzi do obciążenia nerwowo – psychicznego związanego z dużą odpowiedzialnością, decyzyjnością i koniecznością podejmowania szybkich i trudnych decyzji i stresem. Firma zamierza więc wprowadzić „zajęcia antystresowe” (np. zajęcia tai-chi oraz Work-site, czyli masaż biurowy). Objęcie pracowników wskazanymi zajęciami ma mieć skutek w postaci znajomości (poznania) oraz stosowania przez pracowników technik antystresowych stanowiących niezbędny środek profilaktyczny zmniejszający ryzyko zawodowe.

Firma zapytała fiskusa, czy zakup na rzecz jej pracowników świadczenia w postaci zajęć antystresowych oznaczać będzie powstanie po stronie pracowników przychodu do opodatkowania? A tym samym, czy firma działając jako płatnik PIT byłaby zobowiązana doliczyć wartość świadczeń do przychodów pracowników i pobrać zaliczkę na PIT?

Zdaniem fiskusa, taki przychód po stronie pracownika nie powstanie. Sfinansowane przez firmę zajęcia antystresowe nie generują bowiem po stronie pracownika przychodu do opodatkowania. Wydatki ponoszone są bowiem w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownicy nie otrzymują od firmy jakiegokolwiek przysporzenia. Zatem firma nie ma obowiązku doliczania wartości tych wydatków do przychodów pracowników.

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.
foto: pixabay.com

Kategorie: PIT.