Zagadnienie niedostatecznej kapitalizacji w umowach cash poolingu – CIT

W art. 16 ust. l pkt 60 i 61 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ograniczona została możliwość zaliczania przez określone osoby prawne (spółki i spółdzielnie) do ich kosztów uzyskania…

19. Zagadnienie niedostatecznej kapitalizacji w umowach cash poolingu

Kategorie: CIT.