Z jaką stawką podatku należy wystawić fakturę na usługę dla firmy niemieckiej deklarującej się nr VAT DE?

W przypadku podmiotów dokonujących świadczenia usług na rzecz firm niemieckich mogą powstać wątpliwości z jaką stawką podatku należy wystawić fakturę na usługę dla firmy niemieckiej deklarującej się nr VAT DE.

Na wstępie należy wskazać, że istotne dla ustalenia prawidłowej stawki podatku jest ustalenie miejsca świadczenia danej usługi. Przez miejsce świadczenia danej usługi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług nie należy rozumieć miejsce faktycznego wykonywania danych czynności tylko miejsce wynikające (narzucone) z brzmienia odpowiednich przepisów ustawy.

Zgodnie z art. 28b ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika (np. firmy niemieckiej deklarującej się nr VAT DE) jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą (firma niemiecka) posiada siedzibę działalności gospodarczej (Niemcy).

Od tej zasady ogólnej występuje szereg wyjątków, na przykład:

  • w przypadku gdy usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej (Oddział w Polsce), miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej (Polska),
  • miejscem świadczenia usług związanych z nieruchomościami (np. nieruchomość położona w Polsce), w tym m.in. usług przygotowywania i koordynowania prac budowlanych, takich jak usługi architektów i nadzoru budowlanego, jest miejsce położenia nieruchomości (Polska).

Typowo jeżeli polski podatnik świadczy usługi na rzecz „centrali” w Niemczech to w takim przypadku będzie obowiązany wystawić fakturę bez wykazanej kwoty podatku z uwagi, że zgodnie z art. 28b ust. 1 ww. ustawy czynność ta podlega opodatkowaniu (rozliczeniu) w Niemczech. Zatem polski podatnik nie będzie obowiązany do rejestracji w Niemczech w celu zaewidencjonowania, zafakturowania i zadeklarowania tej czynności, ponieważ znajdzie zastosowanie rozliczenie na zasadzie „odwrotnego obciążenia”.

W przypadku, gdy polski podatnik świadczy usługi na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika niemieckiego położonego w Polsce (Oddziału w Polsce) lub związane z nieruchomością podatnika niemieckiego położonej w Polsce w takiej sytuacji należy postępować tak samo jak przy świadczeniu usług na rzecz podatnika polskiego (firmy polskiej). W takiej sytuacji należy wystawić fakturę na usługę dla firmy niemieckiej deklarującej się nr VAT DE z taką samą stawką jak dla podatnika polskiego.

Podsumowując ustalenie z jaką stawką podatku należy wystawić fakturę na usługę dla firmy niemieckiej deklarującej się nr VAT DE zależy od wskazania miejsca świadczenia tych usług. Przez miejsce świadczenia danej usługi na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług nie należy rozumieć miejsce faktycznego wykonywania danych czynności tylko miejsce wynikające (narzucone) z brzmienia odpowiednich przepisów ustawy. Typowo jeżeli polski podatnik świadczy usługi na rzecz „centrali” w Niemczech to w takim przypadku będzie obowiązany wystawić fakturę bez wykazanej kwoty podatku z uwagi, że zgodnie z art. 28b ust. 1 ww. ustawy czynność ta podlega opodatkowaniu (rozliczeniu) w Niemczech. W przypadku, gdy polski podatnik świadczy usługi na rzecz stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika niemieckiego położonego w Polsce (Oddziału w Polsce) lub związane z nieruchomością podatnika niemieckiego położonej w Polsce w takiej sytuacji należy postępować tak samo jak przy świadczeniu usług na rzecz podatnika polskiego (firmy polskiej).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych
foto: pixabay.com

Kategorie: VAT.