Z dniem 1 stycznia 2016 r. uporządkowano przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy

W niniejszym artykule autor dokonuje charakterystyki przepisów ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (zwana dalej: „ustawą”) w zakresie prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy.  

Do dnia 31 grudnia 2015 r. przepisy dotyczące prowadzenia ewidencji i innych dokumentacji wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy znajdowały się w ustawie i w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy oraz w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2009 r. nr 168, poz. 1323), gdzie informacje zawarte w ewidencjach prowadzonych na postawie przepisów z zakresu podatku akcyzowego w większości pokrywały się z informacjami zawartymi w dokumentacjach prowadzonych na podstawie przepisów z zakresu kontroli.

Z dniem 1 stycznia 2016 r. na mocy nowelizacji do ustawy uchylono obowiązujące do dnia 31 grudnia 2015 r. przepisy dotyczące ewidencji i dodano do ustawy nowy Dział VIa Ewidencje i inne dokumenty, który zawiera kompleksowe regulacje dotyczące ewidencji i innych dokumentacji prowadzonych na potrzeby podatku akcyzowego. Przepisy tego działu dotyczą ewidencji wyrobów akcyzowych prowadzonej w składzie podatkowym, ewidencji wyrobów akcyzowych wysyłanych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu przez zarejestrowanego wysyłającego, ewidencji wyrobów akcyzowych nabywanych wewnątrzwspólnotowo, ewidencji dokumentów handlowych, ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych od akcyzy ze względu na przeznaczenie, ewidencji energii elektrycznej, ewidencji wyrobów węglowych, ewidencji wyrobów gazowych, ewidencji wyrobów akcyzowych zwolnionych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy oraz ewidencji podatkowych znaków akcyzy (zob. dodawane z dniem 1 stycznia 2016 r. art. 138a do art. 138o ustawy).

źródło: Instytut Studiów Podatkowych Sp. z o.o.