Wzruszenie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości dla osobie fizycznej – Podatek od nieruchomości

Zgodnie ustawą o podatkach i opłatach lokalnych podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, , ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania (z zastrzeżeniem ust. 11- dotyczy…

32_Wzruszenie decyzji ustalającej podatek od nieruchomości dla osoby fizycznej