Wzory wniosków o interpretację ogólną – dotyczy Ordynacja Podatkowa

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. zmiany w art. 14a ustawy Ordynacja podatkowa, umożliwiającej składanie do Ministra Finansów wniosków o wydanie interpretacji ogólnej, wydane zostały…

30_Wzory wniosków o interpretację ogólną