Wznowienie postępowania w oparciu o przepisy Ordynacji podatkowej – OP

Podstawą oceny w przedmiocie wznowienia postępowania w oparciu o przesłankę z art. 240 § 1 pkt 11 w związku z art. 241 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa jest wyłącznie konkretny, wskazany wprost przez podatnika we wniosku o wznowienie wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Badaniu w takim postępowaniu nie mogą zatem podlegać wyroki, których podatnik nie wskazał jako podstawy żądania wznowienia postępowania w oparciu o art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej.

Organy nie mają obowiązku, w sytuacji wskazania jako podstawy art. 240 § 1 pkt 11 Ordynacji podatkowej, jednostkowego, ściśle określonego wyroku i jego wpływu na treść wydanej decyzji, dokonywania analizy całego pozostałego (w tym późniejszego) orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, podjętego na tle tożsamego, czy też innego (podobnego) zagadnienia dotyczącego stosowania określonych regulacji unijnych.