Wznowienie postępowania, a nowe okoliczności – OP

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 29 sierpnia 2012 r., (sygn. I SA/Sz 413/12) stwierdził, że dla wznowienia postępowania istotny jest moment ujawnienia danego dowodu lub okoliczności, czyli udostępnienia ich organowi, a nie moment faktycznego zapoznania się z nimi przez pracownika organu…

40. Wznowienie postępowania, a nowe okoliczności