Wyższy podatek dla elektrowni wiatrowych

Brak podziału elektrowni wiatrowych spowoduje podwyższenie pobieranych opłat.

Zgodnie z przygotowanym przez rząd projektem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, elektrownie wiatrowe zostaną obłożone wyższym podatkiem od nieruchomości. W obecnej wersji projektu przewidziano m.in. zmianę definicji budowli. Obecnie elektrownie wiatrowe są bowiem dzielone na części budowlaną oraz niebudowlaną. Po wejściu w życie nowych regulacji cała elektrownia będzie traktowana jako obiekt budowlany (budowla). Jak wynika z uzasadnienia projektu, oznacza to, że zastosowanie do niej będą znajdować przepisy Prawa budowlanego dotyczące użytkowania obiektów budowlanych oraz dotyczących katastrof budowlanych. Większość nowych przepisów ma wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

W związku z powyższym bardzo prawdopodobna i nieunikniona wydaje się być wizja zwiększonych obciążeń podatkowych. Płacony zgodnie z nową ustawą podatek od nieruchomości może być nawet czterokrotnie wyższy. Elektrownie wiatrowe znajdą się więc w trudniejszej sytuacji względem innych źródeł wytwarzania energii. Jak wynika z opinii ekspertów, tego rodzaju regulacja mogą w swojej konsekwencji doprowadzić do upadłość wielu elektrowni wiatrowych. W efekcie gminy (jako beneficjenci podatku od nieruchomości) nie tylko nie otrzymają większych wpływów podatkowych, ale zostaną ich całkowicie pozbawione.

Reasumując zmiany wynikające z ustawy są oceniane raczej krytycznie przez środowisko biznesowe, które wskazują, że w efekcie przyszłość energetyki wiatrowej może być poważnie zagrożona.