Występ artystyczny, a koszt uzyskania przychodu – CIT

Wydatki na występy artystyczne podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ze względu na ich reprezentacyjny charakter. Zasadniczym celem organizacji występów artystycznych, koncertów…

17. Występ artystyczny, a koszt uzyskania przychodu

Kategorie: CIT.