Wystawienie faktury przed czynnością lub otrzymaniem części lub całości należności od dnia 1 lipca 2013 r. – VAT

Zgodnie z planowaną nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług, od dnia 1 lipca 2013 r. zasady dotyczące wystawiania faktur uregulowane będą również w art. 106a-106p Ustawy. Zgodnie z zasadą ogólną, wyrażoną w art. 106i ust. 9, fakturę będzie należało wystawić nie wcześniej niż 30. dnia przed…

5. Wystawienie faktury przed czynnością lub otrzymaniem części lub całości

Kategorie: VAT.