Wystawianie faktur w imieniu i na rzecz kontrahenta – VAT

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku…

5. Wystawianie faktur w imieniu i na rzecz kontrahenta

Kategorie: VAT.