Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłoszona – ZUS

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 20 stycznia 2014 r., podał do wiadomości  wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r., na podstawie którego ustalana jest dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz minimalna wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Zgodnie z komunikatem przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale 2013 r. wyniosło 4005,97 zł. Podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców (również tych rozpoczynających działalność) oraz osób z nimi współpracujących nie może być niższa niż 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w czwartym kwartale roku poprzedniego, natomiast wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne nie może być niższa niż 9% podstawy wymiaru.

Składka zdrowotna przedsiębiorców w 2014 r. będzie wynosiła 270,40 zł, natomiast dolna granica podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne 3004,48 zł. Będzie obowiązywała od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r.