Wyrok z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie C-511/10 (BLC Baumarkt GmbH & Co. KG), czyli zasady obliczania proporcji muszą być podobne we wszystkich krajach UE – VAT

W ocenie Trybunału należy stwierdzić, że, po pierwsze, cel art. 17 ust. 5 akapit trzeci VI Dyrektywy, którym jest umożliwienie państwom członkowskim uzyskiwania jak najdokładniejszych wyników ustalania proporcjonalnej części odliczenia, po drugie, systematykę…

3. Wyrok z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie C_511

Kategorie: VAT.