Wyrok z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie C-285/11 (Susanne Bonik EOOD), czyli państwo członkowskie nie może odmówić prawa do odliczenia, jeżeli nie udowodni winy podatnika – VAT

Trybunał rozważył, czy przepisy Dyrektywy 112 oraz zasady proporcjonalności, równego traktowania i pewności prawa należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie, aby odmówiono podatnikowi prawa do odliczenia podatku VAT z tytułu dostawy towarów, ponieważ uwzględniając okoliczności odnoszące…

6. Wyrok z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie C-285

Kategorie: VAT.