Wyrok z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie C-259/11 (DTZ Zadelhoff vof), czyli o zwolnieniu przeniesienia własności akcji spółki o skutku przeniesienia również własności nieruchomości – VAT

W ocenie Trybunału, z art. 13 część B lit. d) pkt 5 tiret drugie VI Dyrektywy wynika, że nie naruszając innych przepisów Unii, państwa członkowskie zwalniają, między innymi transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące akcji, udziałów w spółkach lub stowarzyszeniach, obligacji…

4. Wyrok z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie C-259

Kategorie: VAT.