Wyrok z dnia 4 października 2012 r. w sprawie C-550/11 (PIGI – Pawleta Dimowa ET), czyli kradzież wyrobów musi skutkować korektą VAT – VAT

Trybunał zauważył, że towar skradziony nie może następnie zostać wykorzystany przez podatnika w ramach dalszych transakcji opodatkowanych, w związku z czym kradzież powoduje zmianę tych czynników, pociągając za sobą co do zasady konieczność korekty dokonanego odliczenia podatku VAT. Jednakże w drodze odstępstwa…

4. Wyrok z dnia 4 października 2012 r. w sprawie

Kategorie: VAT.