Wyrok z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-436/10 (BLM SA), czyli o prawie do odliczenia w przypadku nieruchomości wykorzystywanej częściowo na potrzeby prywatne pracowników spółki – VAT

Trybunał orzekł, czy art. 6 ust. 2 akapit pierwszy lit. b) i art. 13 część B lit. b) VI Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie przepisom krajowym, które w sytuacji, gdy nie zostały spełnione przesłanki dzierżawy lub najmu nieruchomości w rozumieniu art. 13 część B lit. b), traktują jako…

7. Wyrok z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-436_10

Kategorie: VAT.