Wyrok z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-414/10 (VELECLAIR SA), czyli czy można uzależnić prawo do odliczenia od rzeczywistej zapłaty podatku na wcześniejszych etapach obrotu – VAT

Trybunał orzekł w niniejszej sprawie, czy art. 17 ust. 2 lit. b) VI Dyrektywy należy interpretować w ten sposób, że pozwala on państwom członkowskim uzależniać prawo do odliczenia VAT w przywozie od uprzedniej rzeczywistej zapłaty tego podatku przez podatnika, w sytuacji gdy…

3. Wyrok z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie C-414

Kategorie: VAT.