Wyrok z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie C- 257/11 (SC Gran Via Moineşti SRL), czyli czy odliczenie VAT zapłaconego przy nabyciu budynku przysługuje również po jego zburzeniu – VAT

Wyrok dotyczył opodatkowania spółki GVM podatkiem od wartości dodanej z powodu nabycia działki i wzniesionych na niej budynków w celu realizacji projektu budowlanego…

4. Wyrok z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie C- 257_11

Kategorie: VAT.