Wyrok z dnia 26 września 2013 r. w sprawie C-283/12 (Serebrjannyj wek EOOD), czyli nieodpłatne umeblowanie lokalu w zamian za nieodpłatne jego udostępnienie to odpłatna usługa – VAT

W ocenie Trybunału, jeżeli zgodnie z umową zawartą z właścicielem lokalu osoba świadcząca usługi wykończenia i umeblowania owego lokalu z jednej strony zobowiązuje się do wykonania owych usług na własny koszt i, z drugiej strony uzyskuje prawo do dysponowania owym lokalem celem użytkowania go dla celów jej…

8. Wyrok z dnia 26 września 2013 r. w sprawie C-283_12

Kategorie: VAT.