Wyrok z dnia 19 lipca 2012 R. w sprawie C-591/10 (Littlewoods Retail Ltd i in.), czyli to państwo członkowskie decyduje, w jakiej formie wypłacane są odsetki z tytułu nadpłaty – VAT

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazał, że wobec braku przepisów na poziomie Unii do państw członkowskich należy ustanowienie w krajowym porządku prawnym warunków, zgodnie z którymi odsetki  z tytułu nadpłaty VAT powinny być wpłacane, a w szczególności…

8. Wyrok z dnia 19 lipca 2012 R. w sprawie C-591

Kategorie: VAT.