Wyrok z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C 48/11 (A OY), czyli o niedyskryminacji w podatkach dochodowych państw UE i EOG – CIT

Trybunał rozważył, czy wymianę akcji, w ramach której fińska spółka akcyjna przenosi na spółkę norweską (w formie prawnej aksjeselskap) akcje jednej z należących do niej spółek i w zamian otrzymuje akcje wyemitowane przez spółkę norweską, należy – z uwzględnieniem art. 31 i 40 porozumienia…

31. Wyrok z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C 48-11

Kategorie: CIT.