Wyrok z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C 33/11 (A Oy), czyli zasada ścisłej wykładni zwolnień nie może czynić ich bezużytecznymi – VAT

Wyrok w niniejszej sprawie dotyczył odmowy zastosowania zwolnienia do dostaw statków powietrznych używanych przez towarzystwa lotnicze, wykorzystywanych odpłatnie w ruchu międzynarodowym, związanego z nabyciem statków powietrznych…

8. Wyrok z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C 33_11

Kategorie: VAT.