Wyrok z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160/11 (Bawaria Motors sp. z o.o.), czyli o opodatkowaniu sprzedaży samochodów używanych w procedurze VAT-marża – VAT

W ocenie Trybunału, zwolnienie przewidziane w art. 136 lit. b) Dyrektywy 112 może dotyczyć wyłącznie dostawy towarów, których nabycie nie uprawniało do odliczenia na podstawie prawa krajowego. Wykładnię taką potwierdza sformułowanie art. 176 Dyrektywy 112, gdzie w akapicie…

8. Wyrok z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie C-160_11

Kategorie: VAT.