Wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-26/12 (Fiscale eenheid PPG Holdings BV cs te Hoogezand), czyli prawo do odliczenia podatku zapłaconego od świadczeń związanych z zarządzaniem i funkcjonowaniem funduszu emerytalnego utworzonego dla pracowników – VAT

Spółka zależna PPG – PPG Industries Fiber Glass BV – zawarła z usługodawcami z siedzibą w Niderlandach umowy dotyczące zarządzania emeryturami i majątkiem funduszu emerytalnego. Koszty związane z tymi umowami były pokrywane przez tę spółkę zależną i nie zostały przerzucone…

4. Wyrok z dnia 18 lipca 2013 r. w sprawie C-26

Kategorie: VAT.