Wyrok z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C 360/11 (KE vs. Hiszpania), czyli prawo do stosowania stawek obniżonych dla produktów medycznych należy interpretować ściśle – VAT

Wyrok w przedmiotowej sprawie dotyczył skargi Komisji Europejskiej w przedmiocie stosowania przez Królestwo Hiszpanii stawek obniżonych do niektórych wyrobów. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie, w ocenie Trybunału Hiszpania niezasadnie stosowała stawkę obniżoną:…

3. Wyrok z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie C 360

Kategorie: VAT.