Wyrok z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie C- 299/11 (Profitube spol. s r.o.), czyli dostawa towarów w składzie celnym nie zawsze musi być zwolniona – VAT

Wyrok dotyczył zapłaty podatku od wartości dodanej dotyczącego sprzedaży towarów pochodzących z państwa trzeciego i umieszczonych w składzie celnym położonym na terytorium Republiki Słowackiej, objętych procedurą składu celnego, a następnie procedurą uszlachetniania czynnego z zastosowaniem…

1. Wyrok z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie C_299

Kategorie: VAT.